top of page

Mooie opkomst bewonersavond Knooppunt Laan van NOI


In totaal 67 omwonenden en geïnteresseerden bezochten de informatiebijeenkomst voor

over de MIRT-verkenning Knooppunt Laan van NOI op woensdagavond 10 april. Daar

werden zij geïnformeerd over de MIRT-verkenning die onderdeel uitmaakt van de zogeheten

Oude Lijn tussen Leiden en Dordrecht.


Na een korte introductie en een toelichting over de Oude Lijn (download de presentatie hier)

was het tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Deelnemers gingen in groepen uiteen om met

elkaar te discussiëren over wat er nodig is om van het station Laan van NOI een volwaardig

OV-knooppunt te maken en tegelijkertijd de omgeving beter in te richten.


Zo’n 20 bezoekers hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de adviesgroep.Ideeën, suggesties, wensen en zorgen

Hieronder vindt u de belangrijkste punten die per tafel zijn besproken. Alle geuite ideeën,

suggesties, wensen en zorgen worden meegenomen in het vervolgtraject. Degenen die zich

hebben opgegeven voor de adviesgroep worden hiervoor apart uitgenodigd.


Er was veel overlap tussen alle genoemde ideeën en aandachtspunten. Een greep uit de

kernpunten:


Omgeving van het station:

 • Zorg in de omgeving van het station voor een groene openbare ruimte

 • Zorg voor een logische indeling van de openbare ruimte met aandacht voor

 • klimaatadaptatie

 • Heb aandacht voor de sociale veiligheid in het hele gebied

 • Denk aan voldoende voorzieningen in de omgeving zoals een tandarts, horeca en

 • winkels


Het station zelf:

 • Zorg voor een ruime en veilige passage (perrontunnel)

 • Het station moet twee volwaardige entrees hebben

 • Denk aan voorzieningen als toiletten en liften. In combinatie met voldoende

 • toegangsmogelijkheden

 • Zorg voor brede en groene perrons


Verkeersstromen:

 • Zorg voor voldoende ruimte voor de voetganger en de fietser

 • Zorg voor een logische en makkelijke overstap van bus, tram, metro, trein

 • Zorg voor een bereikbare P+R.


Wij danken alle deelnemers voor hun betrokkenheid en kijken uit naar meer interactie en

samenwerking bij toekomstige bijeenkomsten!


Presentatie

U kunt de presentatie hier bekijken


Contact

Vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager José Biewenga


Commentaires


bottom of page