top of page

Aanmelden voor adviesgroep tot 10 mei 2024

Ongeveer 20 bezoekers van de bewonersavond over Knooppunt Laan van NOI hebben zich

aangemeld voor de adviesgroep die in mei, juni en september 2024 bij elkaar komt. De

betrokkenheid en input van bewoners en geïnteresseerden is belangrijk om de toekomst van

Knooppunt Laan van NOI goed vorm te geven.


Hieronder vertellen wij graag meer over de rol van de adviesgroep. Wilt u zich alsnog

aanmelden? Dat kan! Stuur dan voor 10 mei 2024 een mailtje naar


Rol adviesgroep

De rol van de adviesgroep is om met het projectteam mee te denken over voorliggende

onderwerpen en discussies. Gedurende het proces vragen we de adviesgroep op gezette

momenten om een advies. In het proces naar het advies fungeert de adviesgroep

voornamelijk als een klankbordgroep. Binnen de adviesgroep streven we naar een

evenwichtige verdeling van belangen. De twee hoofdvragen die de adviesgroep zal

beantwoorden zijn:

  • In de analysefase (tot eind 2024): Welke kansrijke oplossingsrichtingen adviseert de adviesgroep om mee te nemen in de beoordelingsfase en welke aanbevelingen geeft u ons mee?

  • In de beoordelingsfase (start begin 2025): Welke elementen van de kansrijke oplossingsrichtingen moeten meegenomen worden in de alternatieven richting het

  • voorkeursalternatief en welke aanbevelingen geeft u ons mee?


Bijeenkomsten adviesgroep

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg.

De agenda voor de bijeenkomst ontvangt u een week van tevoren. Vanzelfsprekend hopen

we dat de leden van de adviesgroep alle bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.


Bijeenkomst 1: woensdag 29 mei van 19.00 tot 22.00 uur (zaal open 18.45 uur)

Onderwerpen: Bouwstenenpuzzel: We leggen alle mogelijke varianten op tafel en

gaan ermee aan de slag. Daarnaast scherpen we het beoordelingskader aan.


Bijeenkomst 2: woensdag 26 juni van 19.00 tot 22.00 uur (zaal open 18.45 uur)

Onderwerpen: Toetsen oplossingsrichtingen en formuleren aandachtspunten voor

beoordeling.


Bijeenkomst 3: woensdag 18 september van 19.00 tot 21.00 uur (zaal open 18.45 uur)

Onderwerp: Kansrijke oplossingsrichtingen: een laatste check.


Uitgangspunten adviesgroep

  • Deelnemers nemen actief deel aan de overleggen/bijeenkomsten.

  • Deelnemers hebben een constructieve houding en hebben altijd het gezamenlijk belang voor ogen.

  • Aan het begin van het traject formuleren deelnemers met elkaar spelregels over de onderlinge omgang en de wijze waarop een advies tot stand komt.

  • De adviesgroep adviseert aan het projectteam.

  • Het advies wordt openbaar gemaakt.

  • De agenda van elk overleg wordt in gezamenlijkheid bepaald en van elk overleg wordt een verslag gemaakt. Zowel het verslag als de agenda wordt online gedeeld op de

Comments


bottom of page