top of page
Luchtfoto stationsgebied Laan van NOI_rood2.jpg

De komende jaren maken we plannen voor Knooppunt Laan van NOI. Het aantal inwoners, werknemers en reizigers in de regio groeit. Ook in de directe omgeving van Laan van NOI komen nieuwe woningen, werkplekken, voorzieningen en een fietsroute. Knooppunt Laan van NOI moet klaar zijn voor die groei. Prorail, NS, RET, HTM, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag onderzoeken samen wat we moeten doen om een fijne plek te creëren voor bewoners en reizigers.

 

Knooppunt Laan van NOI moet een aangename plek worden waar je snel kunt overstappen tussen trein, bus, fiets, Kiss & Ride en taxi. Maar ook een plek waar je rustig kunt wachten, even kunt werken en elkaar kan ontmoeten. Het station moet zich ontwikkelen tot een volwaardig intercitystation met goede voorzieningen.  

 

De komende jaren moeten we belangrijke keuzes maken over de toekomst. U kunt ons daarbij helpen. Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën voor Knooppunt Laan van NOI.

De Oude Lijn

Knooppunt Laan van NOI maakt onderdeel uit van De Oude Lijn. Deze spoorlijn verbindt al sinds 1847 de steden Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. 

In deze regio groeit de komende jaren met 170.000 woningen en 85.000 banen. De bereikbaarheid moet meegroeien. 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail en de gemeenten Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht zijn een zogenaamde MIRT-verkenning gestart. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit onderzoek bestaat uit 6 deelprojecten. Knooppunt Den Haag Laan van NOI is daar een van.  

10 zicht vanaf perron 3 richting centrum.jpg

Planning

Start (2022 – 2023) 

  • Opstellen Plan van Aanpak 

  • Startbeslissing MIRT-traject. De Staatssecretaris neemt het formele besluit om de MIRT-Verkenning te starten en wat daarin onderzocht gaat worden. Lees de Startbeslissing MIRT-Verkenning Oude Lijn 

  • Voorbereidingen 

 

Onderzoeken (2024 - 2026) 

  • Uitvoering van de MIRT-onderzoeken 

  • Verschillende participatie- en inspraakmomenten  

  • De keuze van een voorkeursvariant voor Station Laan van NOI 

 

Plan maken (2026-2027) 

  • Partijen starten met het maken van een plan. 

 

Uitvoeren (vanaf 2028) 

  • Voorbereiding en in stappen ontwikkeling van de knooppunten op De Oude Lijn, waaronder Station Laan van NOI. 

Line drawing of a top view abstract map, with railways and roads coming together in a cent

Denk met ons mee! 

Knooppunt Laan van NOI moet ook in de toekomst een groeiende aantal reizigers opvangen én een prettige plek zijn om te verblijven. Wij vragen inwoners en reizigers hierover mee te denken.

Meer weten? Bekijk onze agenda

bottom of page